Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Export av mätdata

 • Kvalitetssäkrad förbrukning som inte ger onödig support

Prismodell

KTC erbjuder Export av mätdata som en månatlig abonnemangsavgift per lägenhet baserat på kundens val av funktioner och tjänster.

Kontakta leverantör

,

Teknisk beskrivning

KTC:s synsätt är att vi fokuserar på tillgång till information, om den såväl är kvalitetssäkrad för debitering, förbrukning eller enbart rådata. Vi tror helt enkelt att morgondagens behov inte längre är en debiteringsfil per månad utan daglig integration av senaste förbrukningen. Kanske till och med i realtid.

KTC har ett öppet system för att hantera en mängd olika mätare och mätsystem där vi bygger automatiserade processer för att ge samma kvalité och tillgång utan ökade kostnader oavsett teknisk lösning.

 • Rådata, en mätarställning med tillhörande tidsstämpel
 • Förbrukning, differensen mellan två mätarställningar med olika tidsstämplar
 • Kvalitetssäkrad mätarställning, en mätarställning som med största möjliga sannolikhet speglar den fysiska mätarens mätarställning. Med den fysiska mätaren menas t ex det mekaniska räkneverket på en vattenmätare. Med hjälp av olika kontroller i kvalitetssäkringen av rådata kan systemet fånga de mätarställningar som med stor sannolikhet är tveksamma/felaktiga i förhållande till verkligheten.
 • Kvalitetssäkrad förbrukning, en förbrukning beräknad på kvalitetssäkrad rådata (mätarställning). Med hjälp av kontroller kvalitetssäkras förbrukning för att uppnå förbrukningar utan rimlig tvivel.
 • Mätsystem, system i anläggning som hanterar insamling av mätdata

Grunden i kvalitetsäkring är att vi använder oss av:

 • Datoriserade och standardiserade processer
 • Dokumenterade rutiner
 • Manualer och checklistor

 

För att ha tillgänglig och tillförlitlig information att publicera (hämtas) från mätinsamlingstjänsten krävs ovanstående punkter för att hantera avvikelser som manuellt måste hanteras genom en kontroll (rutiner). Återkommande manuella rutiner och kontroller sparas och byggs in som automatiserade kvalitetsprocesser.

Idag innehåller ett jobb inom kvalitetssäkringen följande delar:

 • Kontroll mätaravläsning
 • Kontroll rådata
 • Kontroll förbrukning
 • Överblick och felrapporteringar

 • Få driftrapporter på fel i anläggningen
 • Prissättning, kostnadsberäkning, summering och medelvärdesberäkningar
 • Hantering av mätvärden för presentation och debitering
 • Har stöd för flera fabrikat av mätinsamlingsnoder
 • Kvalitetssäkring av mätdata genom övervakning och felkorrigering
 • Skapa debiteringsunderlag för export av prissatta mätvärden/förbrukningar till aviseringssystem

Andra som också använder den här produkten

 • Bostadsbolaget i Göteborg
 • Roslagsbostäder
 • Möndalsbostäder
 • Svenska Bostäder
 • Växjö Bostäder
 • Helsingborgshem

Inte riktigt vad du söker?

Inte det du söker? Efterfråga din produkt

FÖRESLÅ EN PRODUKT

Ditt förslag skickas till SABO. Genom att skicka förslaget godkänner du att förslaget publiceras på webbplatsen. Dina kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på webbplatsen, men anslutna IT-utvecklare kan ges tillgång till dessa.