Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

aktivbo-fastapi-integration

 • Automatiska kundundersökningar, datainsamling via integrerade system och realtidsuppföljning

 • Kundrese- och processmätning samt stöd i hela förbättringsarbetet

 • Underlag för verksamhetsstyrning och kunddrivet beslutsstöd

 • Nedbrytbara jämförelse på olika nivåer och unik benchmarking mot branschen

AktivBo

Kontakta leverantör

AktivBo arbetar för nöjdare kunder, medarbetare och ägare i bostads- och fastighetsbranschen genom att stödja med underlag för verksamhetsstyrning. Verkar i fem länder och samarbetar med över 400 fastighetsbolag.

Anton Persson, Digital Chef

0709298392 anton.persson@aktivbo.se http://www.aktivbo.se

Teknisk beskrivning

AktivBo:s fastAPI integration gör det möjligt att skapa en koppling mellan fastAPI-certifierade fastighetssystem och våra interna system. Detta möjliggör helt automatisk löpande överföring av hyresgäst- och respondentinformation inför kundnöjdhetsundersökningar. Resultaten från undersökningarna kan sedan visas direkt i vår nyutvecklade analysplattform AktivBo Analytics. Integrationen, som inte kräver installation i fastighetssystemen, innebär en stor tidsbesparing för alla parter samtidigt som datakvaliteten säkerställs genom certifieringen.

 • fastAPI 1.0 Certifierad
 • Löpande hämtning av hyresgästinformation
 • Helt automatisk hämtning och uppdatering av data
 • Säker överföring av data

 • Fel- och serviceanmälan
 • Business Intelligence data
 • IMD-mätningar