Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om fastMarket och fastAPI.

Fungerar alla produkter för mina system?

Om fastAPI finns implementerat i de aktuella systemen så ska produkterna fungera. Stäm av med dina leverantörer och kontrollera produkternas tekniska specifikationer för att säkerställa funktionaliteten.

Varför kan man inte köpa produkterna direkt på Fastmarket?

En köpfunktion direkt på fastMarket skulle kräva en standardiserad affärsmodell för alla produkter. Vi tycker att det är bättre om affärsmodeller bestäms av leverantörerna för att ge de mest attraktiva erbjudandena.

Kan jag vara säker på att alla produkter i Fastmarket fungerar?

Är produkten certifierad kan du vara säker på att produkten kommunicerar med fastAPI på korrekt sätt. Certifieringen avser API-anropen till och från produkten, inte hela funktionaliteten. Det betyder att du, precis som när du köper produkter och tjänster utanför Fastmarket, måste avtala med leverantören om funktionaliteten.

Kan alla leverantörer av system och produkter till fastighetsbranschen leverera fastAPI till sitt system?

Till att börja med måste det vara produkter och system som har med hela eller delar av de API:er som är framtagna att göra. Det betyder att det måste finnas information i systemen som kan utbytas med API:erna. För de som uppfyller det kravet bör det inte vara några problem att standardisera sin kommunikation med hjälp av API:erna.

Vad kostar det att lägga upp min produkt på Fastmarket?

Det är kostnadsfritt. Sveriges Allmännytta förbehåller sig rätten att i framtiden ta ut en administrativ avgift per produkt som marknadsförs på fastMarket. I så fall kommer Sveriges Allmännytta att tydligt informera användaren av fastMarket innan det sker.

Vad är syftet med fastMarket?

FastMarket är utvecklad av Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, som är bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Syftet med marknadsplatsen är att få en öppen, självgående och hållbar digitalisering av fastighetsbranschen.

Produkterna i fastMarket bygger på ett standardiserat sätt att kommunicera mellan system som heter fastAPI. FastAPI, som i dagsläget består av tre olika APIer,  är utvecklat av Sveriges Allmännytta, BIM Alliance och BoIT-gruppen. Med APIer som tillgängliggör data blir det billigare och smidigare att integrera i befintliga system, och öppnar upp systemen för ökad innovation och produktutveckling.

FastAPI öppnar upp systemen i fastighetsbranschen och fastMarket samlar alla IT-leverantörer på samma plats. Det ökar innovationstakten och digitaliserar hela fastighetsbranschen, till nytta för såväl fastighetsbolag, hyresgäster som IT-leverantörer.

Undrar du något?

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Kontakt och pressfrågor

Kontakta fastMarket.se via e-mail:

info@fastmarket.se