Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Så här fungerar fastMarket för fastighetsbolagen

FastMarket är en marknadsplats för digitala produkter och tjänster till fastighetsbranschen. Det bygger på den öppna kommunikationsstandarden fastAPI. Här får du veta hur fastMarket fungerar.

Öppet för alla aktörer

Fastmarket är öppen för hela fastighetsbranschen och alla IT-leverantörer. Förutsättningen för IT-leverantörer är att produkterna som erbjuds kommunicerar med hjälp av fastAPI, som är en branschstandard som är gratis och öppen för alla. Det kravet finns för att säkerställa att fastighetsbranschen får en utveckling där de egna systemen, programmen och kringprodukter kan kommunicera öppet och säkert med varandra.

FastMarket är kostnadsfritt

FastMarket är kostnadsfritt. Sveriges Allmännytta tar inte heller ut någon intäkt per såld produkt. Sveriges Allmännytta förbehåller sig rätten att i framtiden ta ut en administrativ avgift per produkt som marknadsförs på fastMarket. I så fall kommer Sveriges Allmännytta att tydligt informera användaren av fastMarket innan det sker.

Allt bygger på fastAPI

FastAPI heter branschstandarden för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. Standarden skapar unika förutsättningar att sänka kostnader genom delade tjänster och utveckling. Med en standardiserad kommunikation kan fastighetsbranschen använda samma produkter, program och tjänster oberoende av bakomliggande system.

Det finns tre olika fastAPI:

  1. fastAPI för fastighetssystem (fastighetsföretags affärssystem)
  2. fastAPI för lås-, passage- & bokningssystem
  3. fastAPI för IMD, individuell mätning och debitering

Sveriges Allmännytta har tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag inom ramen för ett BoIT-projekt arbetat med utvecklingen av fastAPI.

Hur fungerar fastAPI?

Ni gör upp affären

Fastmarket är en marknadsplats för produkter och tjänster, men själva köpet sker inte på marknadsplatsen. Istället gör köpare och säljare upp affären och kommer överens om villkor på egen hand. Det öppnar för mer flexibla affärsmodeller som tas fram med hänsyn till att produkterna prissätts i konkurrens.

FastMarket garanterar inte funktionaliteten i produkterna

FastMarket utför ingen kontroll av produkterna som marknadsförs. Köparen får, precis som med andra digitala tjänster och produkter säkerställa att det som köps svarar mot den funktionalitet som efterfrågas. FastMarket har dock möjlighet att ta bort produkter som inte svarar mot marknadsplatsens villkor.

Avtalsvillkor för leverantörer på Fastmarket

BIM-certifiering garanterar viss funktionalitet

Det finns en certifiering som garanterar att en produkt kommunicerar med fastAPI på korrekt sätt. Certifieringen är en frivillig kvalitetskontroll, och utförs av oberoende part. Lite förenklat säkerställer certifieringen att produktens kommunikation med andra system fungerar, men inte att resten av funktionaliteten är det som utlovas.

Mer om certifieringen

Det juridiska

Juridik är ett måste när det kommer till produkter och tjänster. Eftersom fastighetsbolaget och IT-leverantören gör upp affären tillsammans, finns det avtalsmallar som Sveriges Allmännytta tagit fram för att underlätta här på fastMarket. Avtalsmallarna är framtagna för molntjänster och för de system som hanterar personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Viktigt är att mallarna behöver anpassas till den aktuella produkten. I avtalsmallarna är de områden markerade där en anpassning kan behövas. I många fall tillhandahåller IT-leverantören ett eget molntjänstavtal, då kan mallavtalet för molntjänster användas som en avstämning.

Juridisk dokumentation

FastMarket är utvecklad av Sveriges Allmännytta, tidigare SABO

Sveriges Allmännytta, har utvecklat fastMarket med syftet att få en öppen, självgående och hållbar digitalisering av fastighetsbranschen. Det innebär att Sveriges Allmännytta äger och förvaltar fastMarket. Fastighetsbolagen kan vara trygga i att fastMarket är en seriös, långsiktig satsning och IT-leverantörer i att det inte kommer några oskäliga villkor för att ha sin produkt på sidan.