Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Så här fungerar Fastmarket för IT-leverantörer

FastMarket är fastighetsbranschens marknadsplats för digitala produkter och tjänster. Här får du veta hur fastMarket fungerar.

Fastmarket är kostnadsfritt

FastMarket är kostnadsfritt. Sveriges Allmännytta tar inte heller ut någon intäkt per såld produkt. Sveriges Allmännytta förbehåller sig rätten att i framtiden ta ut en administrativ avgift per produkt som marknadsförs på fastMarket. I så fall kommer Sveriges Allmännytta att tydligt informera användaren av fastMarket innan det sker.

 

Användarvillkor och avtalsmallar

På fastMarket finns det både användarvillkor och avtalsmallar för de som vill marknadsföra sin produkt. För att få lägga upp sin produkt i fastMarket måste man som leverantör godkänna användarvillkor för fastMarket.

Avtalsvillkor och avtalsmallar

Öppet för alla aktörer

FastMarket är öppen för hela fastighetsbranschen och alla IT-leverantörer. Förutsättningen för IT-leverantörer är att produkterna som erbjuds kommunicerar med hjälp av fastAPI, en branschstandard som är gratis och öppen för alla. Kravet på fastAPI finns för att säkerställa fastighetsbranschen en utveckling där de egna systemen, programmen och kringprodukter kan kommunicera öppet och säkert med varandra.

Har du en eller flera produkter som kommunicerar helt eller delvis med fastAPI? Då är du välkommen att lägga upp den/dem i fastMarket! Kontakta Carl Ståhle på Sveriges Allmännytta så får du information om hur du gör.

Carl Ståhle
carl.stahle@sabo.se
08-406 56 32

Allt bygger på fastAPI

FastAPI heter branschstandarden för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. Standarden skapar unika förutsättningar att sänka kostnader genom delade tjänster och utveckling. Med en standardiserad kommunikation kan fastighetsbranschen använda samma produkter, program och tjänster oberoende av bakomliggande system.

Det finns tre olika fastAPI:

  1. fastAPI för fastighetssystem (fastighetsföretags affärssystem)
  2. fastAPI för lås-, passage- & bokningssystem
  3. fastAPI för IMD, individuell mätning och debitering

Sveriges Allmännytta har tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag inom ramen för ett BoIT-projekt arbetat med utvecklingen av fastAPI.

Hur fungerar fastAPI?

Teknisk information om fastAPI

 

Hur får ett företag fastAPI?

Ni gör upp affären

Fastmarket är en marknadsplats för produkter och tjänster, men själva köpet sker inte på marknadsplatsen. Istället gör köpare och säljare upp affären och kommer överens om villkor på egen hand. Det öppnar för mer flexibla affärsmodeller som tas fram med hänsyn till att produkterna prissätts i konkurrens.

Ha koll på juridiken

Juridik är ett måste när det kommer till produkter och tjänster. På fastMarket finns användarvillkor för leverantörer som vill lägga upp sin produkt på fastMarket, och avtalsmallar för att underlätta för både fastighetsbolag och IT-leverantörer. Avtalsmallarna är framtagna för molntjänster och för de system som hanterar personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal. Mallarna behöver anpassas till den aktuella produkten.

Mer om juridik och avtalsmallar

FastMarket garanterar inte funktionaliteten i produkterna

FastMarket utför ingen kontroll av produkterna som marknadsförs. Köparen får, precis som med andra digitala tjänster och produkter säkerställa att det som köps svarar mot den funktionalitet som efterfrågas. FastMarket har dock möjlighet att ta bort produkter som inte svarar mot marknadsplatsens villkor.

Villkor för leverantörer i Fastmarket

BIM-certifiering garanterar viss funktionalitet

Det finns en certifiering som garanterar att en produkt kommunicerar med fastAPI på korrekt sätt. Certifieringen är en frivillig kvalitetskontroll, och utförs av oberoende part. Lite förenklat säkerställer certifieringen att produktens kommunikation med andra system fungerar, men inte att resten av funktionaliteten är det som utlovas.

 

Mer om certifieringen

FastMarket är utvecklad av Sveriges Allmännytta, tidigare SABO

Sveriges Allmännytta, har utvecklat fastMarket med syftet att få en öppen, självgående och hållbar digitalisering av fastighetsbranschen. Det innebär att Sveriges Allmännytta äger och förvaltar fastMarket. Fastighetsbolagen kan vara trygga i att fastMarket är en seriös, långsiktig satsning och IT-leverantörer i att det inte kommer några oskäliga villkor för att ha sin produkt på sidan.