Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Om Fastmarket

FastMarket är en marknadsplats för digitala produkter och tjänster för hela fastighetsbranschen. FastMarket bygger på fastAPI, en ny branschstandard för att kommunicera mellan fastighetssystem.

Syftet med Fastmarket

FastMarket är utvecklad av Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, som är bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Syftet med marknadsplatsen är att få en öppen, självgående och hållbar digitalisering av fastighetsbranschen.

Produkterna i fastMarket bygger på ett standardiserat sätt att kommunicera mellan system som heter fastAPI. FastAPI, som i dagsläget består av tre olika APIer,  är utvecklat av Sveriges Allmännytta, BIM Alliance och BoIT-gruppen. Med APIer som tillgängliggör data blir det billigare och smidigare att integrera i befintliga system, och öppnar upp systemen för ökad innovation och produktutveckling.

FastAPI öppnar upp systemen i fastighetsbranschen och fastMarket samlar alla IT-leverantörer på samma plats. Det ökar innovationstakten och digitaliserar hela fastighetsbranschen, till nytta för såväl fastighetsbolag, hyresgäster som IT-leverantörer.

 

Kontakt och pressfrågor

Carl Ståhle, ansvarig för FastMarket
carl.stahle@sabo.se
08-406 56 32