Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Juridisk information

Juridik är ett måste när det kommer till produkter och tjänster. På fastMarket finns användarvillkor för leverantörer som vill lägga upp sin produkt på fastMarket, och avtalsmallar för att underlätta för både fastighetsbolag och IT-leverantörer.

Användarvillkor för fastMarket

Användarvillkoren reglerar SABOs och leverantörens ansvar, och de innehåller bland annat information om behandling av personuppgifter.

Ladda ned användarvillkor

 

Avtalsmallar

För att underlätta utbytet av de tjänster som erbjuds på fastMarket finns det två mallavtal, ett personuppgiftsbiträdesavtal och ett molntjänstavtal.

Avtalsmallarna behöver anpassas till den aktuella produkten. De områden där anpassning behöver göras är markerade i avtalsmallarna.

Molntjänstavtal

Molntjänster kan förenklat beskrivas som tjänster som tillhandahålls via internet. Parternas åtaganden, till exempel om tjänstens tillgänglighet och vilka ändringar som får göras, behöver regleras i ett avtal. För att underlätta utbytet av de molntjänster som erbjuds på fastMarket finns det en avtalsmall, kallad Molntjänstavtal. Avtalsmallen behöver anpassa i varje enskilt fall.

Om molntjänsten behandlar personuppgifter måste molntjänstavtalet också kompletteras med ett avtal för personuppgifter, ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det finns en avtalsmall även för personuppgiftsbiträdesavtal, se nedan.

Ladda ned mallen för molntjänstavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal

För en produkt på fastMarket som innehåller en eller flera funktioner för att behandla personuppgifter gäller speciella regler. Då krävs det, enligt personuppgiftslagen (1998:204), att ett skriftligt avtal upprättas parterna emellan, ett personuppgiftsbiträdesavtal. För att underlätta utbytet av de produkter som erbjuds på fastMarket finns en avtalsmall även för personuppgiftsbiträdesavtal. Tänk på att mallen behöver anpassas efter varje enskild produkt. Personuppgiftsbiträdesavtalet kan med fördel användas som bilaga till ett av parterna ingått avtal.

Ladda ned mallen för personuppgiftsbiträdesavtal