Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Certifiering

Samtliga system, produkter och tjänster som syns på fastMarket.se måste vara certifierade. Detta för att garantera att produkter, tjänster och system kommunicerar med fastAPI på korrekt sätt. Allmännyttan kommer att ställa krav på att samtliga produkter, tjänster och system är certifierade i kommande inköp.

Certifiering av produkter på fastMarket

Certifieringen gäller API-anropen till och från produkten, inte hela funktionaliteten. Certifieringen utförs av BIM Alliance som även står som ägare till fi2xml som fastAPI använder. Certifieringen sker till självkostnadspris och kostnaden kan variera beroende på produktens komplexitet. Certifieringssymbolen vid en produkt visar vilka produkter som är certifierade. Alla produkter på fastMarket.se ska vara certifierade.

Läs mer om certifieringen på BIM Alliances webbplats.

Kontakta BIM Alliance för certifiering av produkt:
Jan-Anders Jönsson
070-552 43 33
jaj@bimalliance.se

 

Certifiering av fastighetsbranschens system

Leverantörer av fastighets-, lås-, passage-, boknings- och IMD-system ska certifiera sina system för fastAPI. På samma sätt som för produkter på fastMarket är det API-funktionaliteten som certifieras. Certifieringen utförs av BIM Alliance och sker till självkostnadspris. Kostnaden kan variera beroende på systemets komplexitet.

Läs mer om certifieringen på BIM Alliances webbplats.

Kontakta BIM Alliance för certifiering av produkt:
Jan-Anders Jönsson
070-552 43 33
jaj@bimalliance.se