Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Certifiering

Det finns en frivillig certifiering av produkter i fastMarket. Certifieringen är garanterar att produkten kommunicerar med fastAPI på korrekt sätt. Även systemleverantörer kan certifiera sitt system.

Certifiering av produkter på fastMarket

Det är API-anropen till och från produkten som certifieras, inte hela funktionaliteten. Certifieringen utförs av BIM Alliance som även står som ägare till fi2xml som fastAPI använder. Certifieringen sker till självkostnadspris och kostnaden kan variera beroende på produktens komplexitet. Certifieringssymbolen vid en produkt visar vilka produkter som är certifierade.

Läs mer om certifieringen på BIM Alliances webbplats.

Kontakta BIM Alliance för certifiering av produkt:
Jan-Anders Jönsson
070-552 43 33
jaj@bimalliance.se

 

Certifiering av fastighetsbranschens system

Leverantörer av fastighets-, lås-, passage-, boknings- och IMD-system kan certifiera sina system för fastAPI. På samma sätt som för produkter på fastMarket är det API-funktionaliteten som certifieras. Certifieringen utförs av BIM Alliance och sker till självkostnadspris. Kostnaden kan variera beroende på systemets komplexitet.

Läs mer om certifieringen på BIM Alliances webbplats.

Kontakta BIM Alliance för certifiering av produkt:
Jan-Anders Jönsson
070-552 43 33
jaj@bimalliance.se