Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Produktleverantörer

Här listas alla IT-leverantörer som har en eller flera produkter på fastMarket.

Amido AB

Amido levererar integration mellan passersystem, nyckelskåpssystem och övriga verksamhetssystem som Active Directory (AD), Microsoft Exchange (Outlook), lönesystem och självklart fastighetsrelaterade system. Vi har funktioner för överordnad administration av passage, tvättbokning, porttelefoner och elektroniska cylindrar oavsett om det underliggande systemet har stöd för fastAPI eller inte.

Amido är störst i Skandinavien på integration med passerssystem. Några av de många fabrikat vi har stöd för är Aptus (v.7.10 och uppåt inklusive v. 8.x/Styra.) RCO M5, Assa ARX, Vanderbilt/Siemens/Bewator Entro, Omnis/2010 mfl.

Amido har en kundportal som integreras i er kundwebb som fungerar fabrikatsoberoende och en webbaserad administration som av många klassas som marknadens enklaste. Fullt stöd för händelser, att visa kundens bokningar, porttelefoninamn, namn i postboxar etc. Amido har appar för bland annat att öppna garagedörr, entrédörr, bokning av tvättstuga och styrning av elstolpar.

Amidos produkt Alliera är helt webbaserad, utan behov av plug-ins eller lokala installationer och kan användas som molntjänst eller lokalt installerat på egna servrar.

Amidos system hanterar idag över en kvarts miljon kort i våra kunders databaser och systemet utvecklas hela tiden.
Peo Emgård, Säljansvarig+46739831670peo.emgard@amido.sehttp://www.amido.se

Aptus Elektronik AB

Passagesystem, bokningssystem och porttelefoner i fastigheter. Aptus utvecklar och tillverkar säkerhetssystem och informationssystem för tryggare fastigheter och trevligare boendemiljö. På väg mot ett nyckelfritt samhälle.
Robert Bäckerås, Säljchef0733 72 89 20Robert.backeras@aptus.sehttp://www.aptus.se

FAST2

FAST2 Affärssystem AB har funnits sedan 1996 och är en av Sveriges ledande leverantörer av fastighetssystem till bostadsföretag. FAST2 har större kontor i Stockholm och Göteborg och konsultnärvaro i såväl Linköping som i Skåne.
Karsten Kvamme, Försäljnings- och marknadschef010-130 95 48karsten.kvamme@fast2.sehttps://www.fast2.se/

Fortum Värme AB

Fortum Värme - Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi de mest resurseffektiva och hållbara energilösningarna för städer. Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.
Frédéric Rambaud, Ansvarig projekt - Marknad0733117252frederic.rambaud@fortum.comhttp://www.fortum.se

KTC Control AB

KTC CONTROL erbjuder fastighetsägare en helhetslösning av tekniska system och tjänster för energieffektivisering av fastigheter; från projektering och implementering till drift och underhåll.

Vi kombinerar en molnbaserad mjukvara, datamängder och analysförmåga för att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att digitalisera sina fastigheter, minska energianvändningen och förbättra sin relation med sina kunder. Detta hjälper människor att förstå sin energianvändning, sina kostnader och minska sin miljöpåverkan.

KTC Control har kontor i Stockholm/Mälardalen, Göteborg och Malmö, samt över hela Sverige genom certifierade partners som arbetar enligt Femstegsmodellen™
Sanna Fager, Ansvarig för KTC Online031-712 5053sanna.fager@ktc.sehttp://www.ktc.se

Metry AB

Metry startades 2012 från Chalmers Universitet med  syftet att bygga ett dedikerat supportverktyg för fastighetsbolag att enklare administrera sin energidata. Grundarna insåg att allt eftersom fler mätare sätts upp hos fastighetsbolagen kommer antalet fel i mätningen att öka och därmed behövs ett supportverktyg för kvalité på data. Metry tillverkar alltså inte någon egen hårdvara och erbjuder heller inte några egna energitjänster utan har tagit rollen som en dataadministratör för att säkra datakvalité och minska administration för fastighetsbolag.
Joel Torkelsson, Säljansvarig+46709540445joel.torkelsson@metry.iohttps://metry.io/sv/

SWG Nordic AB

SWG är en av Sveriges ledande leverantörer av systemstöd och tjänster till fastighetsägare och FM-företag. I våra system kan du strukturera och använda all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter.
Dan Olandersson, Säljchef0705 18 61 60danolandersson@swg.comhttps://www.swg.com/se/

Virteco AB

Virteco är ett företag som hittar nya och innovativa sätt att visualisera och analysera information. Genom att använda modern teknikskapar vi nya sätt att använda data som ett verktyg för att ta snabbare och bättre beslut.
Alexander Hansson, VD0708304421alexander.hansson@virteco.sehttp://www.virteco.se

Vitec Förvaltningssystem AB

Vitec affärsområde Fastighet erbjuder affärssystem för byggbolag och fastighetsbolag. Vårt fastighetssystem, energiuppföljningssystem och ekonomisystem har funktioner för webb och mobil, finns som molntjänst eller egen installation, hos dig eller hos oss. På mest effektiva sätt stödjer och optimerar vi huvudprocesser för uthyrning & försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning.

Vitec affärsområde Fastighet har ca 100 medarbetare på kontor på 8 orter i landet.

Vitec affärsområde Fastighet ingår i Vitec Software Group AB. Vitec Software Group AB är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.
Magnus Persson, Försäljnings- & Marknadschef070-796 35 13magnus.persson@vitec.sehttp://www.vitec.se/Fastighet/

IT-leverantör?

Vill du också marknadsföra dina produkter för fastighetsbranschen på fastMarket? Hör av dig!

info@fastmarket.se