Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Vi bygger för framtiden

Allmännyttans digitala plattform är öppen för hela fastighetsbranschen och alla leverantörer. En gemensam standard öppnar upp fastighetssystemen vilket möjliggör digitalisering, innovation och produktutveckling.

Utveckla produkter och tjänster för allmännyttan

Vill ditt företag vara med och skapa framtidens boende?

Allmännyttan digitala plattform fungerar som ett nav för öppen utveckling av produkter och tjänster för fastighetsbranschen.

Vi välkomnar alla företag som vill vara med oss på den resan.

Det krav som ställs på tjänsterna är att de kommunicerar med fastAPI – en öppen branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. Med en standardiserad kommunikation kan fastighetsbranschen använda samma produkter, program och tjänster oberoende av bakomliggande system.

Utveckla produkter mot fastAPI

Kravet på fastAPI finns för att säkerställa fastighetsbranschen en utveckling där de egna systemen, programmen och kringprodukter kan kommunicera öppet och säkert med varandra. Det finns tre olika fastAPI – för fastighetssystem, lås-, passage- och bokningssystem, och IMD-system.

Läs mer om fastAPI

Marknadsför din produkt till fastighetsbranschen

Har ni en produkt som kommunicerar helt eller delvis med fastAPI? Har ni certiferat API-anropen?

Då är du välkommen att marknadsföra den på plattformen. Kontakta oss på mailen  så berättar vi hur du går tillväga.

Mejla till Digitaliseringsinitiativet