Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Utveckla produkter till Fastmarket

FastAPI öppnar upp systemen i fastighetsbranschen för ökad innovation, konkurrens och produktutveckling. Med fastMarket öppnas marknaden för IT-leverantörer upp, och möjligheten att nå allt fler fastighetsbolag.

FastMarket är öppen för alla IT-leverantörer

Syftet med fastMarket är att skapa en öppen, självgående och hållbar utveckling av produkter och tjänster för fastighetsbranschen. Därför är fastMarket självklart öppen för alla IT-leverantörer. Däremot finns ett krav på produkterna: att de helt eller i delar kommunicerar med fastAPI.

Många leverantörer har redan produkter som kan anpassas till fastAPI och därefter läggas upp i fastMarket. Av oss får du API:erna och dokumentation om dem, möjligheten att certifiera produkter och att utan kostnad visa upp dem här på fastMarket.

Utveckla produkter mot fastAPI

Det finns tre olika fastAPIer för närvarande. Dessa APIer är utvecklade för fastighetssystem, lås-, passage- och bokningssystem, och IMD-system. APIerna ägs och förvaltas av Sveriges Allmännytta tillsamman med BoIT-gruppen som består av 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Vår ambition är att fastAPI ska bli en branschstandard och därför är APIerna tillsammans med dokumentationen kostnadsfri att använda och ta del av. Läs mer om de olika systemen och API:erna nedan.

Teknisk information om fastAPI

FastAPI för fastighetssystem

Fastighetsbranschens affärssystem kallas ofta för fastighetssystem. Det finns flera leverantörer av fastighetssystem som erbjuder marknaden olika funktionalitet, flexibilitet och komplexitet i sina system. Gemensamt för systemen är att det finns en databas med affärskritisk information om exempelvis byggnader, hyresobjekt, hyresavtal och hyresgäster. Den informationen kan läsas ur fastighetssystemen med fastAPI för fastighetssystem.

I dagsläget är det endast möjligt att läsa information ur fastighetssystemen, men det pågår utveckling av ett uppdaterat API som även ska kunna skriva och uppdatera information i fastighetssystemet.

Teknisk information för fastighetssystem

FastAPI för lås-, boknings- och passagesystem

Hantering av elektroniska nycklar, elektroniska tavlor och bokningssystem har historiskt sett inneburit dubbelarbete i flera parallella system. Ännu värre har det blivit om flera olika låsfabrikat har funnits i ett fastighetsbestånd. Detta problem kan lösas tack vare fastAPI för lås-, boknings- och passagesystem. APIet möjliggör bland annat en standardiserad kommunikation oavsett fabrikat på systemen och en mycket smidigare hantering av elektroniska nycklar.

Teknisk information för lås-, boknings- och passagesystem

fastAPI för IMD

IMD, individuell mätning och debitering, av framförallt varmvatten har blivit mer populärt de senaste åren. Precis som med andra tekniska system som installeras i fastigheter finns ett flertal olika leverantörer av både hård- och mjukvara, som oftast inte kan kommunicera med varandra. Något som bidrar till inlåsningseffekter och dyr hantering. Med fastAPI för IMD skapas en standardiserad kommunikation mellan det centrala IMD-insamlingssystemet och fastighets- och/eller debiteringssystemen.

Teknisk information för IMD

Lägg upp din produkt i fastMarket

Har du en eller flera produkt som kommunicerar helt eller delvis med fastAPI? Då är du välkommen att lägga upp den/dem i fastMarket! Kontakta oss på mailen nedan så berättar vi hur du gör.

info@fastmarket.se

Användarvillkor för Fastmarket

För att få lägga upp en produkt på fastMarket behöver du acceptera användarvillkoren. Användarvillkoren reglerar Sveriges Allmännyttas och leverantörens ansvar.

Fastmarkets användarvillkor

Certifiera din produkt

Det finns möjlighet att certifiera produkter. Certifieringen ger de potentiella köparna en garanti att produkten kommunicerar med fastAPI på korrekt sätt. Det handlar alltså om en certifiering av API-anropen till och från produkten, inte av hela funktionaliteten. Certifieringen utförs av BIM Alliance som även står som ägare till fi2xml som fastAPI använder.

Certifieringen sker till självkostnadspris och kostnaden kan variera beroende på produktens komplexitet. Läs mer om certifieringen här och kontakta BIM Alliance för certifiering av produkt.

Läs mer om certifiering

Föreslagna produkter

Är du intresserad av att utveckla produkter utifrån de förslag som finns här på fastMarket? Då kan vi sätta dig i kontakt med företaget som har föreslagit produkten eller tjänsten. Maila oss på adressen nedan så hjälper vi dig.

info@fastmarket.se

Det juridiska

De flesta leverantörer har inarbetade avtal för sina produkter. För den som inte har det finns det förslag på standardavtal framtagna. Produkter som installeras lokalt hos kunden har mindre komplicerade avtal jämfört med molntjänster. För de produkter som behandlar personuppgifter måste Personuppgiftslagen (PUL) följas.

 

Läs om det juridiska

Anslutna utvecklare

21st Century Mobile AB
Acando
Amido AB
Aptus Elektronik AB
FAST2
Fortum Värme AB
Incit AB
Intrava
KTC Control AB
L.E.B System AB
Lindborg Systems AB
Mestro AB
Metry AB
Momentum Fastighetssystem AB
One Day Testar
SWG Nordic AB
Virteco AB
Vitec Förvaltningssystem AB
WSP Sverige AB