Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Juridisk information

Juridik är ett måste när det kommer till produkter och tjänster. På fastMarket finns avtalsmallar för att underlätta för fastighetsbolag och IT-leverantörer.

Avtalsmallar

För att underlätta utbytet av de tjänster som erbjuds på fastMarket finns det två mallavtal, ett personuppgiftsbiträdesavtal och ett molntjänstavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet är under bearbetning med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) och finns inte tillgängligt just nu.

Avtalsmallarna behöver anpassas till den aktuella produkten. De områden där anpassning behöver göras är markerade i avtalsmallarna.

Molntjänstavtal

Molntjänster kan förenklat beskrivas som tjänster som tillhandahålls via internet. Parternas åtaganden, till exempel om tjänstens tillgänglighet och vilka ändringar som får göras, behöver regleras i ett avtal. För att underlätta utbytet av de molntjänster som erbjuds på fastMarket finns det en avtalsmall. Avtalsmallen behöver anpassa i varje enskilt fall.

Behandlar molntjänsten personuppgifter måste molntjänstavtalet kompletteras med ett avtal för personuppgifter, ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det finns en avtalsmall även för personuppgiftsbiträdesavtal, se nedan.

Ladda ned molntjänstavtalet här

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtalet är under bearbetning med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) och finns inte tillgängligt just nu.