Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Hur får mitt företag fastAPI?

Ditt företags system behöver ha stöd för fastAPI för att nyttja produkterna på fastMarket. Det görs genom att ställa krav vid upphandling eller i befintligt system att implementera fastAPI.

För att implementera fastAPI behöver du ställa krav på din systemleverantör. I befintligt system kan fastAPI implementeras genom uppgraderingar, tilläggsmoduler eller liknande. Vid upphandling behöver kraven finns med. I och med att det finns tre olika fastAPI måste kraven ställas till respektive leverantör av systemen.

För fastAPI för fastighetssystem kan följande kravformulering användas:

Fastighetssystemet ska vara certifierat för fastAPI 1.0 av BIM Alliance Sweden enligt nedan punkter:

  • Fastighetssystemet ska vara certifierat för Lästjänster (Steg 1) alternativt Läs/Uppdatera/Skriv/Radera (Steg 2)
  • Samtliga entiteter i API:et (Fi2Partner, Fi2LeaseContract, Fi2SpatiSystem, Fi2Structure, Fi2Property, Fi2Space, Fi2Equipment) ska stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API för respektive BIM Alliance certifiering(Steg 1 eller 2).

För fastAPI för lås-, passage- & bokningssystem kan följande kravformulering användas:

  • Systemet skall vid införandet stödja fastAPI version 1.0, enligt det som finns publicerat på Version 1.0.
  • Samtliga entiteter i API:et (Fi2Partner, Fi2ElectronicKey, Fi2KeyPermission, Fi2Permission, Fi2InformationBoardItem) skall stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API.

För fastAPI för individuell mätning och debitering, IMD, kan följande kravformulering användas:

  • Systemet skall vid införandet stödja fastAPI version 1.0, enligt det som finns publicerat på Version 1.0.
  • Samtliga entiteter i API:et (Fi2Supplynode, Fi2Measurement, Fi2MeasurementRaw, Fi2MediaConsumption, Fi2MediaConsumptionRaw, Fi2DebitPrice, Fi2Debit) skall stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API.