Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Hur får mitt företag fastAPI?

Ditt företags system behöver ha stöd för fastAPI för att nyttja produkterna på fastMarket. Det görs genom att ställa krav vid upphandling eller i befintligt system att implementera fastAPI.

För att implementera fastAPI behöver du ställa krav på din systemleverantör. I befintligt system kan fastAPI implementeras genom uppgraderingar, tilläggsmoduler eller liknande. Vid upphandling behöver kraven finns med. I och med att det finns tre olika fastAPI måste kraven ställas till respektive leverantör av systemen.

 • Parterna ska stödja fastAPI, delta och vara drivande i det fortsatta utvecklingsarbetet av fastAPI.
 • Fastighetssystemet bör utvecklas i takt med gällande branschstandard såsom Fi2 och vara certifierbart enligt Fi2 under perioden avtalet gäller.

Det är viktigt att kravställningen gentemot systemleverantörer är tydlig och lokalt anpassad till vad som passar ditt företag. Nedan finns exempel på lokalt anpassade riktlinjer för upphandlingar och avtal.

 • Certifiering ska vara ett ”ska” krav vid upphandling
  – Certifiering ska vara påbörjad vid upphandling/avtal/driftsättning
  – Certifiering ska finnas vid upphandling/avtal/driftsättning
 • fastAPI ska vara vara ett ”ska” krav vid upphandling
  – Parterna ska använda fastAPI där det finns dokumentation
  – Parterna ska använda fastAPI där det finns certifiering
  – Alla API:er ska vara klara vid driftsättning
  – Certifiering ska vara ansökt/påbörjad vid driftsättning
  – Certifiering ska vara klar vid driftsättning
 • Arbetspaket X (APX) ska implementeras
  – Y månader från det att API:et är publicerat på fastAPI.se