Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

fastAPI - en branschstandard

Så funkar fastAPI

I dagsläget har de allra flesta ett fastighetssystem, ofta med flera olika moduler och kompletterande system.

Höga trösklar med slutna system

Fram till idag har fastighetsbranschens system i varierande utsträckning varit låsta. Det har inte gynnat innovationskraften i fastighetsbranschen.

fastAPI öppnar upp fastighetssystemen

fastAPI är en ny branschstandard som öppnar upp fastighetssystemen. Det gör det möjligt att koppla ihop flera olika system och produkter, så att de kan prata med varandra.

Snabbare utveckling och ökad innovation

fastAPI stärker innovationskraften och ger IT-leverantörer större möjligheter attutveckla digitala produkter för fastighetsmarknaden. Det innebär också att fastighetsbolagen kan använda produkterna oavsett vilka system de använder.

fastMarket - en marknadsplats för hela fastighetsbranschen

Genom fastMarket kan fastighetsbolag hitta de nya produkterna och koppla in i befintliga fastighetssystem. Det innebär också en möjlighet för fler IT-leverantörer att marknadsföra och nå ut med sina produkter till hela fastighetsbranschen.

Visa alla produkter

FastMarket och fastAPI digitaliserar fastighetsbranschen

FastAPI öppnar upp systemen i fastighetsbranschen och fastMarket samlar alla IT-leverantörer på samma plats. Det ökar innovationstakten och digitaliserar hela fastighetsbranschen, till nytta för såväl fastighetsbolag, hyresgäster som IT-leverantörer.

För fastighetsbranschen

  • Nöjdare kunder
  • Kostnadseffektivare
  • Enklare integration

För hyresgästen

  • Bättre och enklare tjänster
  • Modernare teknik
  • Nöjdare hyresgäster

För IT-leverantörer

  • Större marknad
  • Alla kunder på samma plats
  • Behovsdriven utveckling