Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna

Vad är syftet med Allmännyttans digitala plattform?

Allmännyttans digitala plattform utvecklas av Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, som är bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Plattformen ska möjliggöra, underlätta och accelerera digitaliseringen för fastighetsbolagen inom allmännyttan. 

Plattformen byggs upp av de system, applikationer och tjänster som utgör de verktyg som är nödvändiga för att leverera allmännyttans digitala strategi. Detta innefattar allt från gemensam upphandling, tjänsteutveckling och stöd till medlemsbolagen. 

 

Kan jag vara säker på att alla produkterna fungerar?

Är produkten certifierad kan du vara säker på att produkten kommunicerar med fastAPI på korrekt sätt. Certifieringen avser API-anropen till och från produkten, inte hela funktionaliteten. Det betyder att du, precis som när du köper produkter och tjänster utanför plattformen, måste avtala med leverantören om funktionaliteten.

Kan alla leverantörer av system och produkter till fastighetsbranschen leverera fastAPI till sitt system?

Till att börja med måste det vara produkter och system som har med hela eller delar av de API:er som är framtagna att göra. Det betyder att det måste finnas information i systemen som kan utbytas med API:erna. För de som uppfyller det kravet bör det inte vara några problem att standardisera sin kommunikation med hjälp av API:erna.

Vad kostar det att lägga upp min produkt på Allmännyttans digitala plattform?

Det är kostnadsfritt. Sveriges Allmännytta förbehåller sig rätten att i framtiden ta ut en administrativ avgift per produkt som marknadsförs på plattformen. I så fall kommer Sveriges Allmännytta att tydligt informera användaren av plattformen innan det sker.

Fungerar alla produkter för mina system?

Om fastAPI finns implementerat i de aktuella systemen så ska produkterna fungera. Stäm av med dina leverantörer och kontrollera produkternas tekniska specifikationer för att säkerställa funktionaliteten.

Undrar du något?

Kontakta oss, vi gillar mejl, nya möten och starkt kaffe.