Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Digital plattform

Den digitala plattformen är en samlingsplats för de system, applikationer och tjänster som utgör en del av de verktyg som fastighetsbolagen har till förfogande för att leverera deras digitala strategi.

Plattformen ska möjliggöra samverkan och underlätta för allt från gemensam upphandling och tjänsteutveckling till stöd för medlemsbolagen.

Allmännyttan digitaliserar fastighetsbranschen

Allmännyttans digitala plattform ska underlätta, möjliggöra och accelerera digitaliseringen för fastighetsbolagen inom allmännyttan. Plattformen ska underlätta för innovation tillsammans med utvecklare och tjänsteleverantörer. Det ökar innovationstakten och digitaliserar hela fastighetsbranschen, till nytta för såväl fastighetsbolag, hyresgäster och leverantörer.

För fastighetsbranschen

  • Nöjdare hyresgäster
  • Kostnadseffektivare
  • Enkel integration

För hyresgästen

  • Ett attraktivare boende
  • Modernare teknik
  • Bättre och enklare tjänster

För leverantörer

  • Större marknad
  • Alla kunder på samma plats
  • Behovsdriven utveckling

Fastighetsbolagens digitala plattform

Plattformen ska tillhandahålla medlemsbolagen stöd i digitaliseringsarbetet både vad gäller praktiska tillvägagångssätt och med att hitta nya lösningar och tjänster.

Höga trösklar med slutna system

Den digitala potentialen inom fastighetsbranschen är idag relativt outnyttjad. Plattformen ska tillvarata denna potential och frigöra de allmännyttiga bolagens gemensamma kraft. Med rätt förutsättningar kan de höga trösklarna i fastighetsbranschens slutna system undanröjas och därmed skapa gemensam innovationskraft.

En öppen standard

fastAPI är en ny branschstandard som gör det möjligt att koppla ihop flera olika system och produkter, så att de kan prata med varandra.

Snabbare utveckling och ökad innovation

En öppen standard stärker innovationskraften och ger leverantörer större möjligheter att utveckla digitala tjänster för fastighetsmarknaden. Det innebär också att fastighetsbolagen kan använda tjänsterna oavsett vilka system de använder.