Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av fastmarket.se
Läs mer om hur vi använder cookies

Allmännyttans digitala plattform

Allmännyttans digitala plattform ska underlätta, möjliggöra och accelerera digitaliseringen för allmännyttans fastighetsbolag. Plattformen ska fungera som ett verktyg för innovation mellan allmännyttan, utvecklare och tjänsteleverantörer.

ÖPPEN STANDARD

Branschstandard möjliggör utveckling

Skapa rätt förutsättningar

Medlemsbolagens behov i centrum

Gemensamma mål

Ökad samverkan skapar nya möjligheter

  • “Vi är på väg mot det smarta samhället. För att veta vad vi ska göra idag måste vi blicka framåt i tiden. Vi börjar med samverkan och når fram till öppen innovation"

    - Terese Skärvagen, Projektchef Digitaliseringsinitiativet

  • “Med öppenhet skapar vi förutsättningar för nydanande innovation inom fastighetsbranschen"

    - Johan Braw, Ordförande Digitaliseringsrådet

Föregående Nästa

En digital plattform är en samlande definition för hur och vad som kommer att byggas upp utifrån allmännyttans öppna standard och fastighetsbolagens behov i digitaliseringsprocessen.